Bobbert Management b.v.

De werkzaamheden die door mij uitgevoerd worden zijn ter ondersteuning van de directie.

Het betreft vooral werkzaamheden in de operationele lijn.

Hierbij wordt vooral de aandacht gericht op ondersteuning van die managementtaken die uitgevoerd worden door de operationeel directeur en zijn directe medewerkers, regio- districtmanagers en distributiemanagers 
Veelal is er een strategie ontwikkeld door de directie waarbij de commerciële  en operationele uitgangspunten worden vastgelegd.

Deze strategie moet vertaald worden in doelstellingen.
De doelstellingen worden vastgesteld en aangereikt aan het management 
Deze doelstellingen moeten worden omgezet in daden, het moet handen en voeten krijgen.
Mijn taak hierin is om de doelstellingen,waar nodig met u,samen te stellen en te ondersteunen, en er voor te zorgen dat ze uitgevoerd en gehaald worden.

Mijn werkterrein bestaat veelal uit :
-Directie  en Management coaching en aansturing bij uitvoering van operationele taken.
-Specifieke Project coaching en aansturing, begeleiding bij uitvoering van operationele taken.

Te denken valt aan:

 • Aansturing van directie en management aan filiaalmanagement.
 • Aansturing van directie en management aan distributiemanagement 
 • Aansturing van directie en management aan productie omgevingen 
 • Aansturing bij specifieke operationele projecten.


 • Ondersteuning operatie
                                          *draagvlak creëren
                                          *kennis overdracht
 • Prioriteiten
                                           *Waar moet de nadruk op worden gelegd

 • Veranderingsproces
                                           *inzicht verstrekken in het belang om het beter te doen
                                           *niet uitstellen maar doen
                                           *onderkennen van vluchtgedrag
 • Bewaken
                                          *voortgang
                                          *nakomen van afspraken

 • Kwaliteitsbewaking

                   Beoogde doelen:

 •            Projecten binnen budget afmaken

                                 *betrokkenheid bij het vaststellen van de budgetten
                                 *budgetbewaking –overleg
                                 *duidelijke verantwoordelijkheid projectleiders
                                 *planning
                                 *samenwerking bevorderen

 •           Projecten binnen gestelde tijdsplan afmaken

                                 *Juiste afstemming
                                 *zorgen voor overleg

 •           Projecten de gewenste inhoud geven

                                 *goede afstemming met betrokkenen
                                 *goede overdracht naar organisatie
                                 *goede terugkoppeling naar betreffende disciplines
                                 *duidelijke rapportages

 •           Versterken van de kwaliteit

                                 *goede uitwerking en borging
                                 *gebruik maken van de mogelijkheden
                                 *communiceren
                                 *interesse voor het project
                                 *juist budget gebruik